Gujarat Universities

Bhavnagar University
Gouri Shankar Lake Road
Bhavnagar 364 002

E.Mail: [email protected]

VC:     91 278 426519
Reg:  91 278 428014

FAX:    91 278 426706
PABX:91 278 430002

Dr.Babasaheb Ambedkar Open University
9, Govt. Bangalow, Dafnala, Shahibaug,
Ahmedabad 380 003
VC:    91 79 2868841

FAX:  91 79 2869691
PBX:  91 79 2869690/91
Gujarat Agricultural University,
Sardar Krushinagar
Dantiwada Campus(Distt.Banaskantha)385 506
 
VC:   91 2748 77171
Reg: 91 2748 77026

FAX: 91 2748 -77034

Gujarat  Ayurved University
Administration Bhavan, Hospital Road
Jamnagar 361 008

E.Mail:[email protected]

VC:   91 288 677324
Reg: 91 288 76854

FAX: 91 288 555966
 

Gujarat University
PBNo.4010, Navrangpura
Ahmedabad 380 009

 
VC:   91 79 6440341
Reg: 91 79 407362

FAX: 91 79 6441654
PBX: 91 79 6440341-43

Gujarat Vidyapith,
PO Navjivan, Ashram Road
Ahmedabad 380 014

E.Mail: [email protected]

VC:     91 79 7543462
Reg:  91 79 7540746

FAX:   91 79 7542547
PBX:   91 79 7540746

North Gujarat University
PB No.21 University Road
Patan 384 265
VC :     91 2766 30456
Reg:   91 2766 30427

FAX:  91 2766 31917

Sardar Patel University
Vallabh Vidyanagar 388120

E.Mail : [email protected]

VC:     91 2692 30009
Reg:  91 2692 49671

FAX:   91 2692 46475
PBX:   91 2692 31300

Saurashtra University,
University Road
Rajkot 360 005
VC:       91 281 77633
Reg:    91 281 76347

FAX:    91 281 77633
PABX: 91 281 40450-57

South Gujarat University, University Campus
Udhana Magdalla Road
Surat 395 007

E.Mail: [email protected]

VC:        91 261 227943
Reg:    91 261 227406

FAX:    91 261 227312
PBX:    91 261 227141-49

M.S.University of Baroda,
Fatehganj,
Vadodara-390002
E-mail ; [email protected] 
VC: 91-265-795600
Fax: 91-265793693

 

   
 
 
 

India - Andhra Pradesh - Arunachal Pradesh - Assam - Bihar - Chhattisgarh - Goa - Gujarat - Haryana - Himachal Pradesh - Jammu Kashmir - Jharkhand - Karnataka - Kerala - Madhya Pradesh - Maharashtra - Manipur - Meghalaya - Mizoram - Nagaland - New Delhi - Odisha - Puducherry - Punjab - Rajasthan - Sikkim - Tamil Nadu - Tripura - Uttarakhand - Uttar Pradesh - West Bengal - Indian Search Engines - Official India map

MWEB LLC