Vishnu Sahasra Naamam

    Slokas from Vishnu Sahasra Naamam (Video)


                     

 

 

bullet

Shaantaakaara Bhujagashayana Padmanaabha Suresha |
Vishvaadhaara Gaganasadrusha Meghavarna Shubhaangam ||
Lakshmeekaanta Kamalanayana Yogihruddayaanagamya |
Vande Vishnu Bhavabhayahara Sarvaloukeikanaatham ||

bullet Meghashyaama Peetakousheyavaasa |
Sreevatsaanda Koustubhoddhaasitaangam ||
Punyopeta Pundarikaayataaksha |
Vishnu Vande Sarvaloukekanaatham ||

bullet Kshirodantatpradeshe Shuchimanivilastaseikate Mouktikaanaa |
Shubhreirabhreiradabhreirooparivirachittemrukta Piyooshavarshe |
Raanandi Na Puneeyaadarinalina Gadhaashadaka Paanimrukunda ||

bullet Sreeraama Raama Raameti Rame Raame Manorame |
Sahasranaama Tatulya Raamanaama Varaaanane ||
Raamanaama Varaanana Aum Nama Iti ||

bullet Ananyaashchintayanto Maa Ye Janaa Paryupaaste |
Teshaa Nityaabhiyuktaanaan Yogakshemam Vahaamyaham ||
Paritraanaaya Sadhoonaan Vinaashaaya Cha Dhuskrutaam |
Dharmasanstaapanaathaarya Sambhavaami Yuge Yuge ||

bullet Sarva Mangala Maangalye Shive Sarvaartha Saadhike |
Sharanye Trayambake Gauri Naaraayani Namoustute ||
Sharanaagata Dheenartha Paritraana Paraayane |
Sarvasyaarti Hare Devi Naaraayani Namoustute ||

_______________________________________
__________________________

_______________

Book:  Vishnu and his Incarnations

Book:  Thousand names of Vishnu: A selection with commentary

Book:  The Constant Companion

Book:  Hymns for the Drowning: Poems for Vishnu by Nammalvar

Previous Prayer  Prayer Index  Next Prayer


India - Andhra Pradesh - Arunachal Pradesh - Assam - Bihar - Chhattisgarh - Goa - Gujarat - Haryana - Himachal Pradesh - Jammu Kashmir - Jharkhand - Karnataka - Kerala - Maharashtra - Manipur - Meghalaya - Mizoram - Madhya Pradesh - Nagaland - New Delhi - Odisha - Puducherry - Punjab - Rajasthan - Sikkim - Tamil Nadu - Tripura - Uttarakhand - Uttar Pradesh - West Bengal - Prayer Book - India map - Home Page

MaharashtraWeb.com