Shree Rama

            Shree Rama


                     

 

Rama Rama Namoustute |
Jaya Ramachandra Namoustute ||
Ramachandra Namoustute |
Jaya Raaghavaaya Namoustute ||
Deva Deva Namoustute |
Jaya Devaraaja Namoustute ||
Vaasudeva Namoustute |
Jaya Varadaraaja Namoustute ||


_______________________________________
__________________________

_______________ 

 

 

Previous Prayer  Prayer Index  Next Prayer


India - Andhra Pradesh - Arunachal Pradesh - Assam - Bihar - Chhattisgarh - Goa - Gujarat - Haryana - Himachal Pradesh - Jammu Kashmir - Jharkhand - Karnataka - Kerala - Maharashtra - Manipur - Meghalaya - Mizoram - Madhya Pradesh - Nagaland - New Delhi - Odisha - Puducherry - Punjab - Rajasthan - Sikkim - Tamil Nadu - Tripura - Uttarakhand - Uttar Pradesh - West Bengal - Prayer Book - India map - Home Page

MaharashtraWeb.com